Veritex Holdings Inc (VBTX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 11 150 600 8 883 240 8 000 790 7 170 050
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 704 600 8 442 170 7 617 500 6 764 140
Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,05 1,05 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $11 150 600K ÷ $10 704 600K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022