Veritex Holdings Inc (VBTX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 502 232 374 889 369 194 408 866
Property, plant and equipment w tys. USD 108 824 109 271 115 063 118 536
Rotacja aktywów trwałych 4,62 3,43 3,21 3,45

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $502 232K ÷ $108 824K
= 4,62


Analiza porównawcza

2022