Veritex Holdings Inc (VBTX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 502 232 374 889 369 194 408 866
Aktywa razem w tys. USD 12 154 400 9 757 250 8 820 870 7 954 940
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $502 232K ÷ $12 154 400K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022