Visa Inc (V)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk netto w tys. USD 24 622 000 10 866 000 11 650 000 9 942 000 6 467 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 48 210 000 21 846 000 22 977 000 20 609 000 18 358 000
Marża zysku netto 51,07% 49,74% 50,70% 48,24% 35,23%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $24 622 000K ÷ $48 210 000K
= 51,07%


Analiza porównawcza

2021