Visa Inc (V)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 15 590 000 13 842 000 13 334 000 15 689 000 14 047 000 12 299 000 14 720 000 16 487 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 810 000 6 396 000 5 989 000 6 773 000 7 299 000 4 834 000 3 802 000 4 240 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 230 000 19 097 000 19 353 000 20 853 000 20 309 000 18 702 000 18 568 000 15 739 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,06 1,06 1,00 1,08 1,05 0,92 1,00 1,32

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($15 590 000K + $6 810 000K) ÷ $21 230 000K
= 1,06


Analiza porównawcza

2023/Q3