Visa Inc (V)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 15 689 000 16 487 000 16 289 000 7 838 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 773 000 4 240 000 5 723 000 5 689 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 853 000 15 739 000 14 510 000 13 415 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,08 1,32 1,52 1,01

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($15 689 000K + $6 773 000K) ÷ $20 853 000K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Visa Inc
V
1,08
Fleetcor Technologies Inc
FLT
0,31