Visa Inc (V)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 56,42 48,15 72,91 49,41 50,78
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 56,42 48,15 72,91 49,41 50,78

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 56,42 – —
= 56,42


Analiza porównawcza

2021