Visa Inc (V)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 48 210 000 21 846 000 22 977 000 20 609 000 18 358 000
Property, plant and equipment w tys. USD 5 430 000 2 737 000 2 695 000 2 472 000 2 253 000
Rotacja aktywów trwałych 8,88 7,98 8,53 8,34 8,15

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $48 210 000K ÷ $5 430 000K
= 8,88


Analiza porównawcza

2021