Visa Inc (V)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 29 310 000 24 105 000 21 846 000 22 977 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 223 000 2 715 000 2 737 000 2 695 000
Rotacja aktywów trwałych 9,09 8,88 7,98 8,53

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $29 310 000K ÷ $3 223 000K
= 9,09


Analiza porównawcza

2022