Visa Inc (V)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 48 210 000 21 846 000 22 977 000 20 609 000 18 358 000
Aktywa razem w tys. USD 165 792 000 80 919 000 72 574 000 69 225 000 67 977 000
Rotacja aktywów razem 0,29 0,27 0,32 0,30 0,27

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $48 210 000K ÷ $165 792 000K
= 0,29


Analiza porównawcza

2021