Universal Insurance Holdings Inc (UVE)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -22 267 20 397 19 095 46 504 117 041
Kapitał własny w tys. USD 287 896 429 702 449 262 493 901 501 633
ROE -7,73% 4,75% 4,25% 9,42% 23,33%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-22 267K ÷ $287 896K
= -7,73%


Analiza porównawcza

2022