U.S. Bancorp. (USB)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 113 000 76 000 74 000 66 000
Kapitał własny w tys. USD 50 766 000 54 918 000 53 095 000 51 853 000 51 029 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $50 766 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022