U.S. Bancorp. (USB)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 113 000 76 000 74 000 66 000 68 000
Kapitał własny w tys. USD 54 918 000 53 095 000 51 853 000 51 029 000 49 040 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $113 000K ÷ $54 918 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2021