U.S. Bancorp. (USB)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 113 000 76 000 74 000 66 000
Aktywa razem w tys. USD 674 805 000 573 284 000 553 905 000 495 426 000 467 374 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $674 805 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022