U.S. Bancorp. (USB)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 7 630 000 10 166 000 6 051 000 8 594 000 8 678 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 113 000 76 000 74 000 66 000
Kapitał własny w tys. USD 50 766 000 54 918 000 53 095 000 51 853 000 51 029 000
Zwrot z kapitału całkowitego 15,03% 18,47% 11,38% 16,55% 16,98%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $7 630 000K ÷ ($0K + $50 766 000K)
= 15,03%


Analiza porównawcza

2022