U.S. Bancorp. (USB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 163 850 000 157 744 000 164 252 000 170 568 000 182 596 000 155 567 000 166 144 000 164 994 000
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 594 321 000 528 442 000 521 473 000 515 519 000 498 721 000 494 661 000 486 955 000 483 278 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,28 0,30 0,31 0,33 0,37 0,31 0,34 0,34

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $163 850 000K + $0K) ÷ $594 321 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022/Q4