U.S. Bancorp. (USB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 163 850 000 182 596 000 145 601 000 128 191 000 114 221 000
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 594 321 000 498 721 000 481 523 000 424 390 000 400 888 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,28 0,37 0,30 0,30 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $163 850 000K + $0K) ÷ $594 321 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022