U.S. Bancorp. (USB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 182 596 000 145 601 000 128 191 000 114 221 000 116 053 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 498 721 000 481 523 000 424 390 000 400 888 000 396 057 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 0,30 0,30 0,28 0,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $182 596 000K) ÷ $498 721 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2021