U.S. Bancorp. (USB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 598 669 000 517 805 000 498 574 000 442 678 000 418 511 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 594 321 000 498 721 000 481 523 000 424 390 000 400 888 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,01 1,04 1,04 1,04 1,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $598 669 000K ÷ $594 321 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2022