U.S. Bancorp. (USB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 23 714 000 25 241 000 27 325 000 25 775 000 23 996 000
Aktywa razem w tys. USD 573 284 000 553 905 000 495 426 000 467 374 000 462 040 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $23 714 000K ÷ $573 284 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021