Unum Group (UNM)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 1 631 400 1 063 000 964 000 1 382 100 627 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 9 197 500 11 416 400 10 871 000 9 965 000 8 621 800
Zwrot z kapitału całkowitego 17,74% 9,31% 8,87% 13,87% 7,28%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 631 400K ÷ ($0K + $9 197 500K)
= 17,74%


Analiza porównawcza

2022