Unum Group (UNM)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 314 200 824 200 793 000 1 100 300 523 400
Kapitał własny w tys. USD 9 197 500 11 416 400 10 871 000 9 965 000 8 621 800
ROE 14,29% 7,22% 7,29% 11,04% 6,07%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 314 200K ÷ $9 197 500K
= 14,29%


Analiza porównawcza

2022