Unum Group (UNM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 074 500 554 900 387 800 723 500 -40 200
Aktywa razem w tys. USD 61 434 900 70 115 600 70 625 800 67 013 400 61 875 600
Operacyjny ROA 1,75% 0,79% 0,55% 1,08% -0,06%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 074 500K ÷ $61 434 900K
= 1,75%


Analiza porównawcza

2022