Unum Group (UNM)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 631 400 1 063 000 964 000 1 382 100 627 800
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 11 991 000 12 013 800 13 162 100 11 998 900 11 598 500
Marża zysku brutto 13,61% 8,85% 7,32% 11,52% 5,41%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 631 400K ÷ $11 991 000K
= 13,61%


Analiza porównawcza

2022