Unum Group (UNM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 39 245 200 39 598 500 38 290 700 37 479 000 40 009 700 43 180 400 46 529 700 46 823 700
Należności w tys. USD 10 988 600 11 185 800 11 700 700 11 765 100 11 941 600 12 211 900 12 439 200 12 651 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 444 100 50 910 700 49 893 800 49 671 500 50 795 100 53 051 100 55 654 900 56 055 600
Wskaźnik płynności szybkiej 1,00 1,00 1,00 0,99 1,02 1,04 1,06 1,06

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $39 245 200K + $10 988 600K) ÷ $50 444 100K
= 1,00


Analiza porównawcza

2023/Q2