Unum Group (UNM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 39 598 500 38 290 700 37 479 000 40 009 700 43 180 400 46 529 700 46 823 700 46 895 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 910 700 49 893 800 49 671 500 50 795 100 53 051 100 55 654 900 56 055 600 56 564 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,78 0,77 0,75 0,79 0,81 0,84 0,84 0,83

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $39 598 500K) ÷ $50 910 700K
= 0,78


Analiza porównawcza

2023/Q1