Unum Group (UNM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 290 700 46 529 700 47 178 900 50 275 400 45 373 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 49 893 800 55 654 900 56 867 300 55 072 500 51 619 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,77 0,84 0,83 0,91 0,88

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $38 290 700K) ÷ $49 893 800K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022