Unum Group (UNM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 56 208 200 56 849 900 56 147 200 55 504 600 58 117 700 61 601 900 65 267 200 65 787 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 444 100 50 910 700 49 893 800 49 671 500 50 795 100 53 051 100 55 654 900 56 055 600
Wskaźnik płynności bieżącej 1,11 1,12 1,13 1,12 1,14 1,16 1,17 1,17

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $56 208 200K ÷ $50 444 100K
= 1,11


Analiza porównawcza

2023/Q2