Unum Group (UNM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 56 147 200 65 267 200 65 749 900 62 919 600 57 770 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 49 893 800 55 654 900 56 867 300 55 072 500 51 619 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,13 1,17 1,16 1,14 1,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $56 147 200K ÷ $49 893 800K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022