Unum Group (UNM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 11 991 000 12 013 800 13 162 100 11 998 900 11 598 500
Property, plant and equipment w tys. USD 451 700 462 700 498 000 534 100 546 900
Rotacja aktywów trwałych 26,55 25,96 26,43 22,47 21,21

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $11 991 000K ÷ $451 700K
= 26,55


Analiza porównawcza

2022