Unum Group (UNM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 11 991 000 12 013 800 13 162 100 11 998 900 11 598 500
Aktywa razem w tys. USD 61 434 900 70 115 600 70 625 800 67 013 400 61 875 600
Rotacja aktywów razem 0,20 0,17 0,19 0,18 0,19

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $11 991 000K ÷ $61 434 900K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022