Uniti Group Inc (UNIT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 43 803 43 394 61 405 51 129 58 903 69 751 108 536 122 466
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 111 226 103 454 101 300 90 134 79 778 72 853 69 264 71 042
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 433 550 1 811 600 1 854 580 1 786 830 1 399 960 1 913 810 1 979 910 1 877 540
Wskaźnik płynności szybkiej 0,11 0,08 0,09 0,08 0,10 0,07 0,09 0,10

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($43 803K + $0K + $111 226K) ÷ $1 433 550K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Uniti Group Inc
UNIT
0,11
PROG Holdings Inc
PRG
5,23