Uniti Group Inc (UNIT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 34 119 38 145 70 346 43 803 43 394 61 405 51 129 58 903
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 134 557 124 436 128 248 111 226 103 454 101 300 90 134 79 778
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 744 020 1 875 250 1 854 830 1 433 550 1 811 600 1 854 580 1 786 830 1 399 960
Wskaźnik płynności szybkiej 0,10 0,09 0,11 0,11 0,08 0,09 0,08 0,10

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($34 119K + $0K + $134 557K) ÷ $1 744 020K
= 0,10


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Uniti Group Inc
UNIT
0,10
PROG Holdings Inc
PRG
2,10