Uniti Group Inc (UNIT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 58 903 77 534 142 813 38 026 59 765
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 31 043 6 793
Należności w tys. USD 79 778 76 059 80 031 165 848 90 693
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 399 960 1 296 230 1 393 550 970 965 761 835
Wskaźnik płynności szybkiej 0,10 0,12 0,16 0,24 0,21

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($58 903K + $0K + $79 778K) ÷ $1 399 960K
= 0,10


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Uniti Group Inc
UNIT
0,10
PROG Holdings Inc
PRG
5,53