Uniti Group Inc (UNIT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 43 803 58 903 77 534 142 813 38 026
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 31 043
Należności w tys. USD 111 226 79 778 76 059 80 031 165 848
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 433 550 1 399 960 1 296 230 1 393 550 970 965
Wskaźnik płynności szybkiej 0,11 0,10 0,12 0,16 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($43 803K + $0K + $111 226K) ÷ $1 433 550K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Uniti Group Inc
UNIT
0,11
PROG Holdings Inc
PRG
5,23