Uniti Group Inc (UNIT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 61 405 51 129 58 903 69 751 108 536 122 466 77 534 195 570
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 854 580 1 786 830 1 399 960 1 913 810 1 979 910 1 877 540 1 296 230 1 933 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,07 0,06 0,10

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($61 405K + $0K) ÷ $1 854 580K
= 0,03


Analiza porównawcza

2022/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uniti Group Inc
UNIT
0,03
PROG Holdings Inc
PRG
0,79