Uniti Group Inc (UNIT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 43 803 58 903 77 534 142 813 38 026
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 31 043
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 433 550 1 399 960 1 296 230 1 393 550 970 965
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,03 0,04 0,06 0,10 0,07

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($43 803K + $0K) ÷ $1 433 550K
= 0,03


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Uniti Group Inc
UNIT
0,03
PROG Holdings Inc
PRG
0,98