Uniti Group Inc (UNIT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 155 029 138 681 246 936 222 844 234 917
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 433 550 1 399 960 1 296 230 1 393 550 970 965
Wskaźnik płynności bieżącej 0,11 0,10 0,19 0,16 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $155 029K ÷ $1 433 550K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Uniti Group Inc
UNIT
0,11
PROG Holdings Inc
PRG
5,99