UMB Financial Corp. (UMBF)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 38 512 500 42 693 500 33 127 500 26 561 400 23 351 100
Kapitał własny w tys. USD 2 667 090 3 145 420 3 016 950 2 606 440 2 228 470
Wskaźnik dźwigni finansowej 14,44 13,57 10,98 10,19 10,48

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $38 512 500K ÷ $2 667 090K
= 14,44


Analiza porównawcza

2022