UMB Financial Corp. (UMBF)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 532 011 429 060 338 890 285 965 223 594
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 2 667 090 3 145 420 3 016 950 2 606 440 2 228 470
Zwrot z kapitału całkowitego 19,95% 13,64% 11,23% 10,97% 10,03%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $532 011K ÷ ($0K + $2 667 090K)
= 19,95%


Analiza porównawcza

2022