UMB Financial Corp. (UMBF)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 431 682 353 018 286 502 243 600 195 513
Kapitał własny w tys. USD 2 667 090 3 145 420 3 016 950 2 606 440 2 228 470
ROE 16,19% 11,22% 9,50% 9,35% 8,77%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $431 682K ÷ $2 667 090K
= 16,19%


Analiza porównawcza

2022