UMB Financial Corp. (UMBF)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 431 682 353 018 286 502 243 600 195 513
Aktywa razem w tys. USD 38 512 500 42 693 500 33 127 500 26 561 400 23 351 100
ROA 1,12% 0,83% 0,86% 0,92% 0,84%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $431 682K ÷ $38 512 500K
= 1,12%


Analiza porównawcza

2022