UMB Financial Corp. (UMBF)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 532 011 429 060 338 890 285 965 223 594
Aktywa razem w tys. USD 38 512 500 42 693 500 33 127 500 26 561 400 23 351 100
Operacyjny ROA 1,38% 1,00% 1,02% 1,08% 0,96%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $532 011K ÷ $38 512 500K
= 1,38%


Analiza porównawcza

2022