UMB Financial Corp. (UMBF)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 532 011 429 060 338 890 285 965 223 594
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 691 750 1 328 700 1 368 660 1 289 660 1 133 660
Marża zysku brutto 31,45% 32,29% 24,76% 22,17% 19,72%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $532 011K ÷ $1 691 750K
= 31,45%


Analiza porównawcza

2022