UMB Financial Corp. (UMBF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 562 200 24 004 600 15 549 700 11 653 600 9 636 340
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 35 482 200 39 359 400 29 956 000 23 829 400 21 060 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,44 0,61 0,52 0,49 0,46

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $15 562 200K) ÷ $35 482 200K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022