UMB Financial Corp. (UMBF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 36 902 200 41 394 500 32 048 900 25 456 500 22 356 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 35 482 200 39 359 400 29 956 000 23 829 400 21 060 600
Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,05 1,07 1,07 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $36 902 200K ÷ $35 482 200K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022