UMB Financial Corp. (UMBF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 691 750 1 328 700 1 368 660 1 289 660 1 133 660
Property, plant and equipment w tys. USD 263 649 270 933 293 095 300 334 283 879
Rotacja aktywów trwałych 6,42 4,90 4,67 4,29 3,99

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 691 750K ÷ $263 649K
= 6,42


Analiza porównawcza

2022