UMB Financial Corp. (UMBF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 691 750 1 328 700 1 368 660 1 289 660 1 133 660
Aktywa razem w tys. USD 38 512 500 42 693 500 33 127 500 26 561 400 23 351 100
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 691 750K ÷ $38 512 500K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022