United Fire Group Inc (UFCS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 50 000 0 0
Aktywa razem w tys. USD 2 882 290 3 012 720 3 069 680 3 013 470 2 816 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $2 882 290K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022