United Fire Group Inc (UFCS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 12 077 96 843 -154 424 16 879 -9 150
Aktywa razem w tys. USD 2 882 290 3 012 720 3 069 680 3 013 470 2 816 700
Operacyjny ROA 0,42% 3,21% -5,03% 0,56% -0,32%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $12 077K ÷ $2 882 290K
= 0,42%


Analiza porównawcza

2022