United Fire Group Inc (UFCS)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 15 031 80 594 -112 706 14 820 27 650
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 980 286 1 066 190 1 068 630 1 201 160 1 070 170
Marża zysku netto 1,53% 7,56% -10,55% 1,23% 2,58%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $15 031K ÷ $980 286K
= 1,53%


Analiza porównawcza

2022