United Fire Group Inc (UFCS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 832 770 2 040 280 2 129 180 2 137 380 2 071 180
Należności w tys. USD 568 100 476 964 544 026 449 191 423 197
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 142 170 2 106 850 2 169 600 2 082 410 1 928 320
Wskaźnik płynności szybkiej 1,12 1,19 1,23 1,24 1,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 832 770K + $568 100K) ÷ $2 142 170K
= 1,12


Analiza porównawcza

2022