United Fire Group Inc (UFCS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 535 420 2 696 480 2 808 770 2 749 740 2 584 610
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 142 170 2 106 850 2 169 600 2 082 410 1 928 320
Wskaźnik płynności bieżącej 1,18 1,28 1,29 1,32 1,34

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 535 420K ÷ $2 142 170K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022