United Fire Group Inc (UFCS)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 980 286 1 066 190 1 068 630 1 201 160 1 070 170
Należności w tys. USD 568 100 476 964 544 026 449 191 423 197
Rotacja należności 1,73 2,24 1,96 2,67 2,53

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $980 286K ÷ $568 100K
= 1,73


Analiza porównawcza

2022